ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและราคาการซื้อขาย  Block Trade