ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำหรือเงินสดที่ต้องดำรงไว้สำหรับการซื้อขายหุ้นของบัญชีหุ้นต่างประเทศ