ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉันจะถอนเงินจากบัญชีลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้อย่างไร