ไม่ได้รับอีเมลจาก Pi

การ Reset Password ด้วยตนเอง

การ Reset Pincode ด้วยตัวเอง

การปลดล็อกบัญชี

ไม่ได้รับรหัส OTP  ทำอย่างไร

การตั้งค่าความปลอดภัย Two-Factor Authentication (2FA)

ดูบทความทั้งหมด 7 บทความ